TOKYO Teshigoto

CRAFTSMAN

Kiuchi Touzai Kogyo
Kiuchi Touzai Kogyo Tokyo Tokogei (Rattan Craft)
Kaku Shikko
Kaku Shikko Edo Shikki (Lacquerware)
Terasawa Burashi Seisakusho
Terasawa Burashi Seisakusho Tokyo Teue Brush (Handmade Brushes)
Ishiyama Senkoh,Inc.
Ishiyama Senkoh,Inc. Others
Shinozaki garasu kougeisho
Shinozaki garasu kougeisho Edo Kiriko (Cut Glassware)
Sashimono Masuda
Sashimono Masuda Edo Sashimono (Wood Joinery)
oguma motoko sensyokukoubo
oguma motoko sensyokukoubo Others
INDEN YABE Co.,Ltd.
INDEN YABE Co.,Ltd. Others