TOKYO Teshigoto

Tokyo Honzome Yukata (Indigo-Dyed Summer Kimono)