TOKYO Teshigoto

Murayama-Oshima Tsumugi (Textured Silk Pongee)